7.2.2015
Kategorie: Historie, Současnost

Stručná historie a současnost Španělska

Počátky osídlení Pyrenejského poloostrova se datují do doby středního paleolitu do doby cca 15 000 let př. n.l.. Datování bylo provedeno podle prehistorických nástěnných maleb, které byly objeveny v jeskyni Altamira. Keltiberové. Následující století sem přicházejí Féničané, kteří zde zakládají obchodní osady, nejvýznamnější z nich byla osada Gadir /Cádiz/.  Dále zde na východním pobřeží vytváření kolonie Řekové.  Nastává doba Římské říše, která obsazuje po 2. puntské válce skoro celé území a vytvořili zde 3 provincie. Po dobu jejich působení vznikají nová města, cesty, šíří se křesťanství. Jejich vláda skončila v 2. pol. 5. století pádem západořímské říše.

Jeskyně Altamira

Kolem roku 2000 př. n.l. přišli ze severní Afriky Iberové, podle kterých byl poloostrov pojmenován.  Následně asi 1200 př.n.l. sem přicházejí keltské kmeny, které se mísí s Ibery.

Další období patří barbarským kmenům, kteří se na postupně na poloostrově usazují. Patří k nim Suevové, Vandalové a především Vizigóti, kteří si podrobili ostatní kmeny a za své hlavní město si vybrali Toledo. Vizigótská říše však nebyla moc stabilní, proto když na ni zaútočili v roce 711 muslimské oddíly v čele s Tárikem Ibn Zijádem, kteří se zde vylodili, byly Vizigóti poraženi. Muslimové se následně během dalších 4 let zmocnili celého poloostrova až na menší území v oblasti Pamplony. Díky tomu, že nové území se nacházelo poměrně daleko od Damašku, který měl udílet rozkazy.

Docházelo k neustálým bojům o moc. Roku 756 si Abdurrahmán I. podrobil všechny muslimy a byl v Córdobě prohlášen emírem říše zvané – Al_Andalus.  Období emirátu se stává dobou velkého rozkvětu. Córdoba má v 10. století přes půl milionu obyvatel, univerzitu, školy, nemocnice a rozvíjí se další vědy. Oficiální náboženství tolerovalo i další druhy. Obyvatelé díky dobře nastavenému daňovému systému, přechází sami na Islám. Na začátku 11. století se říše rozpadá na malá království nazývaná taifas, které se již neubránili nátlaku křesťanů z okolních zemí.

Začíná období tzv. reconquisty, znovu dobívání muslimských území křesťany. Ti sice požádali o pomoc berberský kmen Almoravidů, kteří jim pomohli na čas postup křesťanů zastavit. Nicméně po bitvě u Las Navas de Tolosa v roce 1212, kde se střetli vojska Kastilie, Aragonu a Navarry s muslimy, byli muslimové poraženi. 1492 se Španělsko dostalo k nesmírnému bohatství, které dále posílilo jeho pozici v Evropě. V této době se bohužel také projevují vlivy Inkvizice, která začala tvrdě pronásledovat všechny nekřesťany, což se projevilo v dalších letech i na hospodářství Španělska.

Bitva u Las Navas de Tolosa

Roku 1492 byla reconquista dokončena dobytím Granady. Tímto rokem byly položeny také základy pro sjednocení celé země, které bylo dokončeno roku 1495 připojením Navarry ke španělské koruně. Díky objevné cestě Kryštofa Kolumba v roce

V období 16. a 17. století do země proudí bohatství z amerických kolonií, v roce 1519 byl král Karel I. Habsburský korunován jako Karel V. římsko-německým císařem. Španělsko je největší evropskou velmocí.  Král Karel I. však přenechává vládu svému synovi Filipovi II. za jehož panování začíná docházet k postupnému úpadku říše, díky námořní porážce v roce 1588 ze strany Angličanů – Francise Drakea.  Roku 1700 umírá poslední španělský král z rodu Habsburků a začíná válka o nástupnictví, kterou vyhrává Filip V. z dynastie Bourbonů. V té době se také Španělsko muselo vzdát ve prospěch Anglie Gilbraltaru, což je i v dnešní době sporné místo mezi těmito zeměmi.

Roku 1808 vstupuje na Pyrenejský poloostrov císař Napoleon, který chce tímto krokem dosáhnout přístavní blokády Anglie. Španělský král Ferdinand VII. se uchyluje do exilu, na trůn do dosazen Napoleonův bratr. Roku 1814 však díky lidovému povstání proběhla válka o nezávislost a na trůn se vrací opět Ferdinand VII. Ten soustředí u sebe veškerou moc, což vede k dalším sporům o moc a také ke ztrátě kolonií. Tyto spory vyústí roku 1936 v občanskou válku, kterou vyhráli v roce 1939 Francovi nacionalisté. Franco se ujímá vlády nad státem. Po jeho smrti v roce 1975 se Španělsko stává parlamentní monarchií a španělským králem je prohlášen Juan Carlos I. Bourbonský.  Roku 1977 se konají první demokratické parlamentní volby. V roce 1985 se Španělsko stává členem NATO a následně roku 1986 také členem Evropské Unie.

král Ferdinand VII.

Dnešní Španělsko se rozkládá na větší části Pyrenejského poloostrova a svou rozlohou 505 992 km2 patří k 4 největší zemi Evropy. Dále k němu patří dvě města na severu afrického pobřeží – Ceuta a Melilla + Baleárské a Kanárské ostrovy.

Podrobnější informace k historii Španělska získáte na stránkách Wikipedie.

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu o návštěvu Španělska, doporučujeme vybrat si některý z mnoha pobytových nebo poznávacích zájezdů u naší cestovní agentury – Český kompas.

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *