Historie Archív

Nejzajímavější španělské hrady

29.4.2019

Španělské hrady jsou ve srovnání se zbytkem Evropy poměrně zvláštní. Jsou zanedbané, skryté a často ne příliš navštěvované. Přesto však v sobě mají kouzlo, které u jiných hradů v Evropě nenajdete. Pro zajímavost – hrady jsou srdcem španělské národní identity. Jak

Ruiny Belchite

10.12.2016

Místo, kde jsou následky války vidět výrazněji než na jakémkoliv jiném místě v současném Španělsku. Staré španělské město Belchite se ocitlo v přední linii mezi dvěma armádami a dvěma ideologiemi během španělské občanské války v letech 1936 až 1939.

Stručná historie a současnost Španělska

7.2.2015

Počátky osídlení Pyrenejského poloostrova se datují do doby středního paleolitu do doby cca 15 000 let př. n.l.. Datování bylo provedeno podle prehistorických nástěnných maleb, které byly objeveny v jeskyni Altamira. Keltiberové. Následující století sem přicházejí Féničané, kteří zde